Thuận Thành tập trung chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa 2023

01/06/2023 11:03 Số lượt xem: 1654

Những ngày cuối tháng 5/2023 là thời điểm chuẩn bị cho thu hoạch lúa xuân, cũng là lúc Thị xã Thuận Thành tập trung chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa 2023.

Vụ xuân 2023 đã đến thời điểm thu hoạch, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen, với cơ cấu 100% diện tích lúa được gieo cấy ở trà xuân muộn; vụ lúa xuân 2023 của Thị xã Thuận Thành tiếp tục được đánh giá là vụ được mùa, năng xuất bình quân ước đạt trên 67 tạ/ha, ở một số giống lúa như: BC15, TBR225, J02, ĐH12 ... đạt mức trên 75 tạ/ha.

(Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Trung tâm DVNN Thị xã Thuận Thành cùng Trưởng thôn Phú Mỹ thăm đồng tại xã Đình Tổ Thị xã Thuận Thành trước ngày thu hoạch lúa xuân)

Vụ mùa 2023, Thị xã Thuận Thành có kế hoạch gieo trồng 4.650,5 ha; trong đó có 4.395 ha lúa và 255,5 ha cây rau màu, chỉ tiêu năng suất lúa mùa phấn đấu bình quân 60,0 tạ/ha, sản lượng 26.370 tấn. Diện tích gieo cấy lúa năng suất, chất lượng cao chiếm 55,0% diện tích; vụ mùa chủ yếu gieo cấy bằng các giống lúa: BC15, TBR225, VNR20, Thiên ưu 8, Đài thơm 8, Bắc thơm số 7, Nếp 97, BM9603, PD2 . Về thời vụ gieo cấy: tập trung gieo mạ từ ngày 15/6 - 25/6/2023,  cấy xong trước ngày 20/7/2023. Gieo cấy 100% diện tích lúa ở trà mùa trung. Về cây rau mầu: gieo trồng 35,1 ha ngô (chủ yếu là ngô nếp); gieo trồng 57,6 ha đậu tương, năng suất 22 tạ/ha; gieo trồng cây rau các loại 162,8 ha, năng suất bình quân 20 tấn/ha.

Ông Nguyễn Đức Kiên - Trưởng phòng Kinh tế Thị xã Thuận Thành cho biết, Để chỉ đạo sản xuất vụ mùa, phòng Kinh tế đã chủ động tham mưu UBND Thị xã ban hành kế hoạch sản xuất vụ mùa từ ngày 08/5/2023, đồng thời đã triển khai đến các ngành, các địa phương xã, phường trên địa bàn. Để hoàn thành được các chỉ tiêu Kế hoạch đưa ra, UBND Thị xã đã chỉ đạo và giao cho các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung trong kế hoạch, Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn nông dân phòng trừ sinh vật hại cây trồng theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; kịp thời thông tin về tình hình mưa, bão để người dân biết và chủ động phòng, chống nhằm giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Đảm bảo tưới, tiêu nước phục vụ công tác làm đất gieo mạ, gieo cấy lúa theo lịch thời vụ; xây dựng phương án, kịp thời chống úng khi có mưa lớn xảy ra. Thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh, Thị xã đảm bảo đúng quy định.

Ngoài chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về ban hành quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ngân sách Thị xã Thuận Thành hỗ trợ thuốc diệt chuột cho các xã, phường để tổ chức diệt chuột tập trung trên toàn bộ diện tích lúa, thời điểm thực hiện ngay sau khi gieo cấy xong lúa mùa. Đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa thông qua mô hình sản xuất. Hỗ trợ 50% giá giống, phân bón xây dựng mô hình sản xuất lúa giống, mô hình sản xuất lúa thương phẩm áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới theo quy định của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP; hỗ trợ công chỉ đạo cho thôn, khu phố, hợp tác xã với mức 100.000 đồng/ha.

Để chủ động cho sản xuất vụ mùa trên địa bàn, Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đạo cho biết, vụ mùa 2023 toàn xã có kế hoạch gieo trồng tổng diện tích 368,3 ha, trong đó 354,8 ha lúa và 13,5 ha cây rau màu; để chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất, xã Nghĩa Đạo đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2023 từ ngày 19/5/2023; xã đã chỉ đạo các thôn trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị để cung ứng giống cho nông dân; vụ mùa 2023, xã Nghĩa Đạo có kế hoạch chỉ đạo gieo mạ tập trung từ ngày 20/6 - 25/6/2023, cấy xong trước ngày 20/7/2023. Các điều kiện về tưới tiêu, làm đất được UBND xã Nghĩa Đạo tích cực chuẩn bị đáp ứng được các yêu cầu sản xuất trong khung thời vụ. Ngoài chính sách hỗ trợ của các cấp, xã Nghĩa Đạo trích ngân sách xã hỗ trợ cho các thôn để tổ chức diệt chuột tập trung trên toàn bộ diện tích cây trồng hàng năm, thời điểm thực hiện ngay sau khi thu hoạch xong lúa xuân.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến bất thường; bên cạnh đó, nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2022. Nền nhiệt cao hơn từ 0,5 - 10C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Biến đổi khí hậu kéo theo diễn biến sinh vật hại trên lúa và rau màu sẽ phức tạp gây nguy cơ phát sinh gây hại với mật độ cao và trên diện rộng, ảnh hưởng xấu tới sản xuất. Trước tình hình trên, để sản xuất vụ mùa 2023 đạt kế hoạch đề ra, ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Trung tâm DVNN Thị xã Thuận Thành cho biết, Trung tâm đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động đăng ký cung ứng trên 30 tấn giống cây trồng cho nông dân đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sản xuất. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt công tác dự thính, dự báo sinh vật hại cây trồng; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng, trừ sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan chuyên môn để kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Thị xã.

Với phương châm chỉ đạo tích cực, chủ động, từ sớm, Thị xã Thuận Thành đã chuẩn bị tốt các điều kiện thu hoạch vụ xuân và sản xuất vụ mùa trên địa bàn, đây sẽ là những điều kiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất theo chỉ đạo của tỉnh./.

Nguyễn Lam - Trung tâm DVNN Thị xã Thuận Thành