Từ ngày: 16/05/2022  -  Đến ngày: 22/05/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
16/05/2022
Thời gian: 14:00
vv Họp hội đồng thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng
Vị trí: Phòng họp số 1, văn phòng UBND tỉnh
Lãnh đạo: Giám đốc - Đặng Trần Trung
Thứ 3
17/05/2022
Thời gian: 07:30
GIẤY MỜI Hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và TKCN; Kế hoạch xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật PCTT và Luật Thủy lợi; Sơ kết sản xuất vụ xuân 2022 và Kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022
Vị trí: Hội trường trung tâm huyện Yên Phong
Lãnh đạo: Phó giám đốc - Nguyễn Công Trình
Thời gian: 07:30
Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022 và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh
Vị trí: Phòng họp tầng 3 - UBND tỉnh
Lãnh đạo: Giám đốc - Đặng Trần Trung
Thứ 4
18/05/2022
Thời gian: 08:00
Mời họp Hội nghị triển khai sản xuất vụ mùa 2022
Vị trí: Hội trường tầng 4, Sở Nông nghiệp và PTNT
Lãnh đạo: Phó giám đốc - Nguyễn Công Trình
Thứ 5
19/05/2022
Thứ 6
20/05/2022
Thứ 7
21/05/2022
Chủ nhật
22/05/2022