Từ ngày: 27/11/2023  -  Đến ngày: 03/12/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ 2
27/11/2023
Thứ 3
28/11/2023
Thời gian: 08:00
GIẤY MỜI Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt các chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh
Vị trí: Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Nguyễn Hồng Quang
Thứ 4
29/11/2023
Thứ 5
30/11/2023
Thứ 6
01/12/2023
Thứ 7
02/12/2023
Chủ nhật
03/12/2023