Từ ngày: 27/11/2022  -  Đến ngày: 03/12/2022
Ngày Sáng Chiều
Chủ nhật
27/11/2022
Thứ 2
28/11/2022
Thời gian: 08:00
vv Tham dự Diễn đàn tăng cường áp dụng KHCN và đổi mới để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, ứng phó với BĐKH
Vị trí: Hội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Lãnh đạo: Phó giám đốc - Nguyễn Công Trình
Thời gian: 19:30
vv dự lễ khai mạc hội chợ công thương khu vực đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh năm 2022
Vị trí: Trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Đặng Công Hưởng
Thứ 3
29/11/2022
Thời gian: 07:50
V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tuyến
Vị trí: Hội trường lớn Văn phòng UBND tỉnh
Lãnh đạo: Giám đốc - Đặng Trần Trung
Thời gian: 14:00
vv xem xét điều chỉnh dự án
Vị trí: Phòng họp số 1, tầng 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Đặng Công Hưởng
Thời gian: 14:00
Giấy mời Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Vị trí: Hội trường Sở Xây dựng
Lãnh đạo: Phó giám đốc - Nguyễn Công Trình
Thứ 4
30/11/2022
Thời gian: 07:45
vv mời dự khai mạc và tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập KVPT tỉnh năm 2022
Vị trí: Trường bắn Quốc gia TB1
Lãnh đạo: Giám đốc - Đặng Trần Trung
Thời gian: 08:30
Mời họp xác định các khoản chi phí khắc phục sự cố rò rỉ nước tại cống lấy nước qua đê tả Đuống tại K44+555, địa phận huyện Quế Võ
Vị trí: Hội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Lãnh đạo: Phó Giám đốc - Đặng Công Hưởng
Thứ 5
01/12/2022
Thời gian: 08:00
mời dự lễ trao huy hiệu Đảng và dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở năm 2022
Vị trí: Hội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT
Lãnh đạo: Giám đốc - Đặng Trần Trung
Thứ 6
02/12/2022
Thời gian: 08:00
Mời dự hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX
Vị trí: Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Giám đốc - Đặng Trần Trung
Thứ 7
03/12/2022