báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 28/12/2022 đến 03/01/2023 và dự báo 7 ngày tiếp theo

05/01/2023 08:19 Số lượt xem: 98


 

Chi cục Trồng trọt và BVTV