Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật

16/01/2023 16:03 Số lượt xem: 58


 

Đặng Văn Cương (ST)
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT