Các địa phương phấn đấu cấy xong lúa xuân trong tháng 2

19/02/2024 14:33 Số lượt xem: 183

Tính đến ngày 15-2, thị xã Quế Võ gieo được 310 ha mạ xuân, hoàn thành 100% kế hoạch; đổ ải được hơn 90% diện tích, làm đất được hơn 2.000 ha. Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân xuống đồng gieo cấy được 20 ha lúa, gieo thẳng 180 ha tập trung ở một số địa phương như: Mộ Đạo, Yên Giả, Quế Tân, Cách Bi…

Nông dân thị xã Quế Võ mở rộng diện tích gieo thẳng.

Để bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2024 đạt kết quả cao, Phòng Kinh tế thị xã yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn giống cây trồng phục vụ sản xuất; có kế hoạch trữ nước, cung cấp đủ nhu cầu nước cho làm đất và tưới dưỡng cho lúa sau cấy tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng và phát triển; chăm sóc diện tích mạ đã gieo bảo đảm đủ mạ cấy hết diện tích theo kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, mở rộng diện tích gieo thẳng, phấn đấu hoàn thành gieo cấy xong trước tháng 2.

Cùng với việc gieo cấy, đến nay toàn thị xã Quế Võ trồng được 335 ha rau màu vụ xuân; trong đó 216 ha khoai tây, vượt kế hoạch, còn lại rau màu các loại…

* Vụ xuân 2024, thị xã Thuận Thành gieo trồng 4.434,1 ha; trong đó 4.103,8 ha lúa và 330,3 ha cây rau màu. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, thị xã còn cấp thuốc diệt chuột tập trung cho các xã, phường; khen thưởng 6 địa phương hoàn thành sớm gieo cấy lúa; hỗ trợ 50% giá giống, phân bón cho khoảng 400 ha gieo cấy các giống mới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa.

 

A tractor in a field

Description automatically generated

Làm đất tại khu Ngọc Trì, phường Trạm Lộ.

Đến hết ngày 15 - 2, thị xã Thuận Thành hoàn thành việc đổ ải, làm đất 2.820 ha, gieo cấy 380 ha (trong đó gieo thẳng 260 ha, cấy 120 ha); trồng màu được 164,5 ha (50 ha ngô; 28,2 ha cây khoai tây; 86,3 ha cây rau màu các loại). Để đẩy nhanh tiến độ triển khai vụ xuân, thị xã thành lập tổ chỉ đạo sản xuất gồm 15 thành viên; ban hành các văn bản đôn đốc, tổ chức tập huấn, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật trong sản xuất. Thị xã phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ xuân trước ngày 25-2.

* Đến hết ngày 14-2, Lương Tài đã thu hoạch 470 ha cây màu vụ đông, đạt 40% diện tích gieo trồng.

 

Lãnh đạo huyện Lương Tài kiểm tra, động viên nông dân xuống đồng sản xuất vụ xuân.

Nông dân các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân, đến nay hoàn thành đổ ải 100% diện tích, làm đất phục vụ gieo cấy lúa đạt 98% diện tích, gieo và cấy được gần 1.800 ha lúa, đạt xấp xỉ 41% ké hoạch, trong đó 1.777 ha gieo vãi, còn lại là cấy. Đặc biệt 2 địa phương là: Trừng Xá, Trung Chính hoàn thành gieo cấy 100% diện tích lúa xuân từ trước Tết Nguyên đán, các địa phương khác đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 28-2, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi nhất.

* Đến ngày 15-2, toàn huyện Gia Bình có 12/14 xã, thị trấn xuống đồng gieo cấy lúa xuân với diện tích 1.011 ha (đạt 28,8% kế hoạch). Trong đó, diện tích gieo thẳng chiếm phần lớn với 816 ha (đạt 76%), diện tích cấy là 195 ha (đạt 8%).