CHI CỤC KIỂM LÂM BẮC NINH PHỐI HỢP VỚI CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, BẢO VỆ VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2023

05/12/2023 18:23 Số lượt xem: 202

Căn cứ Văn bản CVN/ENV-TS/08-23 ngày 07/11/2023 của Công ty TNHH Canon Việt Nam về việc thực hiện chương trình chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; Thực hiện Văn bản số 2938/BQLCKCN-MT ngày 10/11/2023 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh về việc phối hợp thực hiện chương trình chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Sáng ngày 04/12/2023 Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh phối hợp với công ty TNHH Canon Việt Nam tổ chức thực hiện chương trình “chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng”.

Hình ảnh: Quang cảnh hoạt động của chương trình tình nguyện

Về dự và chỉ đạo có đ/c Nguyễn Đức Thuân, phó Chi cục trưởng cùng đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ; Hạt Kiểm lâm Gia Thuận; Ban quản lý rừng và các đoàn viên thanh niên thuộc Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh; Các đồng chí là cán bộ, nhân viên và 17 tình nguyện viên thuộc công ty TNHH Canon Việt Nam. Đây là lần thứ 03 Công ty Canon Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh tổ chức các hoạt động về trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Các hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hoạt động chương trình lần này, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh phối hợp với Công ty TNHH Canon Việt Nam đã tổ chức 02 nội dung bao gồm:

Nội dung thứ nhất là: Phát dọn thực bì tạo đường băng cản lửa với mục đích bảo vệ rừng trước mùa khô hanh. Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh phối hợp với các cán bộ, nhân viên và 17 bạn tình nguyện viên thuộc công ty Canon Việt Nam tiến hành phát dọn thực bì tạo thành đường ranh cản lửa có diện tích là: chiều dài 200m; chiều rộng 15m tại khu rừng phòng hộ thuộc thôn Du Tràng, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình.