Công điện số 02/CĐ-TL-QLVH ngày 26/01/2024 của Cục Thủy lợi về việc rút ngắn thời gian lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ

26/01/2024 17:41 Số lượt xem: 123

Công điện số 02/CĐ-TL-QLVH ngày 26/01/2024


 

 

Cục Thủy lợi