Công văn số 138/SNN-CCTL ngày 26/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc rút ngắn thời gian lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2023-2024

26/01/2024 17:38 Số lượt xem: 102

Công văn số 138/SNN-CCTL


 

Sở Nông nghiệp và PTNT