Giới thiệu Tem truy xuất nguồn gốc trên Cổng thông tin điện tử (Hộ Kinh doanh Lê Văn Khánh - Cở sở sản xuất bánh kẹo Nhật Minh)

07/12/2023 11:04 Số lượt xem: 149

Cở sở sản xuất bánh kẹo Nhật Minh

Đặng Văn Cương  – Phòng TCHC

- Tem truy xuất nguồn gốc đơn vị: Hộ Kinh doanh Lê Văn Khánh

- Địa chỉ: số 18, khu 1,, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

- Điện thoại: 0988.837.378

- Giấy chứng nhận ĐKKD: 21A.8000350, cấp ngày 11/4/2019, nơi cấp: UBND TP Bắc Ninh

- Loại hình kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh bánh giò, kẹo lạc

- Sản phẩm được chứng nhận OCOP đạt hạng sản phẩm 3 sao (QĐ số 34/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 có giá trị 36 tháng)


 

 

Đặng Văn Cương – Phòng TCHC