Giới thiệu Tem truy xuất nguồn gốc trên Cổng thông tin điện tử (Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Sơn – Cơ sở bánh Trung thu Sơn Thủy)

07/12/2023 10:55 Số lượt xem: 160

Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Sơn – Cơ sở bánh Trung thu Sơn Thủy

- Tem truy xuất nguồn gốc đơn vị: Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Sơn – Cơ sở bánh Trung thu Sơn Thủy

- Địa chỉ: số 424 đường Hoàng Quốc Việt, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

- Điện thoại: 0967.342.675

- Giấy chứng nhận ĐKKD: 21A.8004233, cấp ngày 25/9/2007, nơi cấp: UBND TP Bắc Ninh

- Loại hình kinh doanh: Sản xuất bánh trung thu

Đặng Văn Cương – Phòng TCHC