Lương Tài tích cực khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi một cách hiệu quả

14/03/2023 15:30 Số lượt xem: 189

Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-SNN ngày 23/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Ngày 27/02/2023, UBND huyện Lương Tài xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn huyện.

Thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường từ ngày 01/03 đến ngày 31/3/2023 (tổ chức đồng loại ra quân phun hóa chất khử trùng vào ngày phát động tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường vào ngày Chủ nhật 12/3/2023).

Với sự tham mưu của cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền, ngành chức năng trong huyện đã và đang vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn người dân trên địa bàn toàn huyện triển khai thực hiện hiệu quả nhằm bảo vệ đàn vật nuôi phát triển ổn định.

Nhận thức được ý nghĩa của Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lương Tài đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch triển khai Tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường của huyện tại địa phương; phát động tổng vệ sinh môi trường, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm tích cực chỉ đạo người dân thực hiện và các xã, thị trấn đã chuẩn bị trên 80 tấn vôi để hỗ trợ cho các thôn.