Nông dân Thuận Thành phấn khởi đón Tết Giáp Thìn 2024

06/02/2024 16:41 Số lượt xem: 247

Một mùa xuân mới lại về trên quê hương, đất nước, mang theo sắc xuân của hoa đào, hoa mai, những trái bưởi to tròn, những cây quất sai trĩu quả, với biết bao niềm tin yêu và ước vọng về một năm mới đem lại những điều tốt đẹp, với người nông dân trên vùng quê Thuận Thành cũng vậy, dẫu còn không ít những khó khăn của cuộc sống thường nhật, của những vất vả lo toan, Tết đến xuân về họ luôn mong muốn một năm mới với mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và hơn hết là hướng đến một cuộc sống ấm no hạnh phúc.

(Hoa bán Tết Giáp Thìn 2024 tại chợ Dâu, phường Thanh Khương)

Sau khi dành phần lớn quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị, thị xã Thuận Thành hiện còn 5.591,8 ha đất nông nghiệp, trong đó đất trồng cây hàng năm là 4.434,1 ha, đất trồng cây lâu năm là 546,5 ha, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản là 611,2 ha. Để khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, thị xã Thuận Thành đã có nhiều giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tích tụ ruộng đất, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp. Năm 2023, diện tích gieo trồng lúa của toàn thị xã là 8.573,2 ha, năng suất bình quân đạt 63,1 tạ/ha, sản lượng đạt 54.060 tấn; gieo trồng được 1.081,4 ha rau màu (vụ xuân: 342,6 ha, vụ mùa: 266,8 ha, vụ đông: 472 ha) đạt 101,4% kế hoạch. Việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần nâng cao giá trị và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, lũy kế thực hiện đến hết năm 2023, tích tụ ruộng đất được 574,6 ha. Chăn nuôi, thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm có 1.072.170 con (trong đó: có 68.690 con gia súc, 1.003.480 con gia cầm các loại), tổng diện tích chăn nuôi thuỷ sản là 611,2 ha (trong đó, diện tích chăn nuôi thuỷ sản trên đất lúa là 170,2 ha), công tác phòng, chống dịch bệnh động vật được quan tâm thực hiện, không để phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thủy sản. Thị xã đã tích cực triển khai thực hiện “Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), năm 2023 đã đăng ký và được UBND tỉnh phê duyệt danh mục 13 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP với 06 chủ thể, thực hiện hiệu quả việc đưa chăn nuôi ra khỏi khu dân cư góp phần bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.