Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2023 tăng 1%

06/01/2023 08:39 Số lượt xem: 284

Ngày 5-1, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp ước đạt 3.962,3 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 0,52% so với năm 2021; chiếm 2,5% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 138,7 triệu đồng. Toàn tỉnh có 9 xã đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. Công nhận thêm 60 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.


 

Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của ngành Nông nghiệp có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Năm 2023, toàn ngành phấn đấu giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 4.001,9 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2022. Giá trị sản phẩm thu được trên môt ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 140 triệu đồng. Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 72.000 ha, trong đó 59.500 ha lúa, năng suất trung bình cả năm đạt 62,5 tạ/ha. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 81.000 tấn; sản lượng thủy sản đạt 41.000 tấn. Tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch, trong đó công nhận từ 6 xã trở lên đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; Công nhận ít nhất 50 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; xây dựng thí điểm 3 mô hình OCOP du lịch cộng đồng gắn với hình thành phát triển chuỗi sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận những kết quả ngành Nông nghiệp đạt được trong năm 2022 góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh; chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần tập trung giải quyết.

Để sản xuất nông nghiệp năm 2023 đạt kết quả cao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp chủ động tham mưu, kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo sản xuất phù hợp thực tiễn. Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hữu cơ; nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chương trình OCOP và chương trình xây dựng nông thôn mới. Giám sát và kiểm soát chặt dịch bệnh trong chăn nuôi đảm bảo hiệu quả, không để dịch tái nhiễm, lây lan. Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, phát triển Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung chỉ đạo mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất.. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, tham mưu chỉ đạo kịp thời phòng trừ dịch hại sản xuất.  Có chính sách khuyến khích mạnh hơn việc tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa. Trước mắt, ngành Nông nghiệp tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2023.

Nguyễn Tuấn
Nguồn: Báo Bắc ninh