Quyết định số 182/QĐ-SNN ngày 14/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/11/2023 22:44 Số lượt xem: 54


 

Sở Nông nghiệp và PTNT