Thuận Thành tập trung chuẩn bị sản xuất lúa vụ Xuân 2023

12/01/2023 09:46 Số lượt xem: 264

Để giành thắng lợi vụ xuân năm 2023 trên cả ba tiêu chí diện tích, năng suất và sản lượng, huyện Thuận Thành đã tập trung chỉ đạo bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ sản xuất.

Vụ xuân năm 2023 toàn huyện phấn đấu gieo trồng tổng diện tích 4.774,5 ha, trong đó 4.435,6 ha lúa và 338,9 ha cây màu, phấn đấu năng suất lúa vụ xuân bình quân 65 tạ/ha, sản lượng 28.831 tấn; trong đó, huyện tiếp tục chủ trương mở rộng gieo cấy trên 50% diện tích bằng các giống lúa năng suất, chất lượng cao. Về cây mầu, gieo trồng 100,9 ha ngô, khoai tây xuân 27 ha, lạc 13,2 ha, gieo trồng cây rau các loại 197,8 ha.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Trung tâm DVNN huyện Thuận Thành, để hoàn thành mục tiêu diện tích, năng suất, sản lượng lúa Xuân, Trung tâm đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động cung ứng giống cây trồng cho nông dân đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sản xuất, dự kiến lượng giống mới vụ xuân 2023 đưa vào gieo cấy khoảng 30 tấn, tập trung vào các loại giống: BC15, TBR225, Thiên ưu 8, VNR20, Đài thơm 8, Bắc thơm 7, Nếp 97, BM9603; diện tích còn lại được gieo cấy Q5, Khang dân 18 và một số giống lúa khác. Trung tâm DVNN đã chủ động phân công cán bộ theo nhóm để phụ trách các đơn vị trong huyện, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, đến nay đã tổ chức được 20 lớp tại các địa phương; thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sinh vật hại cây trồng; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng, trừ sinh vật hại cây trồng kịp thời, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện.

Ngoài kinh phí hỗ trợ Thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP; Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện Thuận Thành trích ngân sách hỗ trợ thuốc diệt chuột cho các xã, thị trấn để tổ chức một đợt diệt chuột tập trung trong thời gian đổ ải trên toàn bộ diện tích gieo cấy lúa.

(Trung tâm DVNN huyện Thuận Thành tổ chức lớp tập huấn về gieo cấy giống lúa mới tại xã Nguyệt Đức)

Là một xã có nhiều năm liền được UBND huyện khen thưởng trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Đình Tổ cho biết vụ xuân 2023 toàn xã có kế hoạch gieo trồng tổng diện tích 416,2 ha, trong đó 316,2 ha lúa và 100 ha cây rau màu; để chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2023, xã đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2023 đồng bộ đến các thôn, thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2023 của xã, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, phối hợp chặt chẽ với phòng NN&PTNT, Trung tâm DVNN huyện để cung ứng giống cho nông dân; vụ xuân 2023, xã Đình Tổ dự kiến đưa trên 90% giống lúa năng xuất chất lượng cao vào gieo cấy, trong đó đã đăng ký qua Trung tâm DVNN  huyện để cung ứng 4,74 tấn giống lúa mới. Xã có kế hoạch chỉ đạo gieo mạ tập trung từ ngày 25/01 - 31/01/2023; phấn đấu gieo cấy xong trong tháng 02/2023. Các điều kiện về đổ ải, làm đất được các cơ sở thôn trong xã tích cực chuẩn bị đáp ứng được các yêu cầu sản xuất trong khung thời vụ.

Cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm mới, huyện Thuận Thành đã tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cho gieo cấy lúa Xuân năm 2023, hứa hẹn một vụ sản xuất thắng lợi./.

Nguyễn Lam - Trung tâm DVNN huyện Thuận Thành