UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Tổ chức phòng trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bắc Hồ" nhân dịp xuân Quý Mão và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2023

09/01/2023 16:07 Số lượt xem: 61


 

UBND tỉnh Bắc Ninh