Tiểu sử tóm tắt Lãnh đạo

10/02/2022 08:02 Số lượt xem: 13144

1. Đồng chí: Nguyễn Công Trình

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Năm sinh : 1971

Quê quán: Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ

Trình độ Lý luận chính trị: Cao Cấp

Quá trình công tác

Từ tháng, năm đến

tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)

Từ tháng 5 năm 1996 đến tháng 5 năm 1998

Cán bộ Hội Nông dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 6 năm 1998 đến tháng 10 năm 2000

Cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Yên Phong, tỉnh Bắc ninh     

Từ 11/2000 -31/8/2018

Công tác tại Ban Tổ chức chính quyền, nay là Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh:

      - Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ (sau là Phòng Cán bộ công chức);

      - Phó Trưởng phòng Cán bộ công chức từ tháng 01/2004;

      - Trưởng phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính từ tháng 7/2004;

      - Trưởng phòng Tổ chức - Biên chế từ tháng 4/2006;

      - Trưởng phòng Cán bộ công chức (nay là Phòng Công chức Viên chức) từ tháng 4/2011.

      Uỷ viên BCH Đảng bộ Sở Nội vụ khoá V (2005-2010), VI (2010-2015),    VII (2015-2020); Bí thư Chi bộ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức chính quyền (từ 2008-3/2011); Bí thư Chi bộ Phòng Cán bộ công chức và Cải cách hành chính (từ 4/2011 đến 31/8/2018).

Từ 01 tháng 9 năm 2018 đến nay

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

2. Đồng chí: Đặng Công Hưởng

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Năm sinh : 1976

Quê quán: Tri Phương, Tiên Du

Trình độ chuyên môn: Tiến Sĩ

Trình độ Lý luận chính trị: Cao Cấp

Quá trình công tác

Ttháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chc vụ, đơn vị công tác (đảng, Chính quyền, đoàn th)

Từ tháng 8 năm 1999 đến tháng 02 năm 2003

 Kỹ sư thiết kế- công ty CP Tư vấn xây dựng NN&PTNT Bắc Ninh

Từ tháng 03 năm 2003 đến tháng 03 năm 2015

 Làm việc tại Ban Quản lý dự án Sở NN&PTNT Bắc Ninh:

  • Cán bộ kỹ thuật
  • Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật từ tháng 11/2005
  • Phó giám đốc từ tháng 01/2009
  • Giám đốc từ tháng 10/2010

Từ tháng 4 năm 2015 đến nay

 Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT

3. Đồng chí: Nguyễn Hồng Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Năm sinh : 1972

Quê quán: Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ

Trình độ Lý luận chính trị: Cao Cấp

Quá trình công tác

Ttháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chc vụ, đơn vị công tác

Từ tháng 11năm 1996 đến tháng 12 năm 1996

  Cán  bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Bắc

Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 9 năm 2006

Cán  bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 4 năm 2007

Phó trưởng  phòng Kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 5 năm 2009

Trưởng  phòng Kỹ thuật Trung tâm khuyến nông tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 6 năm 2010

Phó  Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 6 năm 2018

Phó chi cục trưởng Chi cục Thuỷ Sản

Từ tháng 7 năm 2018-đến tháng 10 năm 2018

Phó chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuỷ Sản

Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021

Chi cục Trưởng Chi cục Thuỷ Sản

Từ tháng 4 năm 2021 đến nay

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Phân công nhiệm vụ xem chi tiết tại đây

Sở Nông nghiệp và PTNT