Ngày 20 tháng 5 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5210
Đã truy cập : 63118988

Thực hiện Đề án xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho một số sản phẩm nông nghiệp và làng nghề tỉnh Bắc Ninh, đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận  cho 10 sản phẩm tiêu biểu.