Ngày 8 tháng 12 năm 2023
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Thống kê truy cập

Online : 4574
Đã truy cập : 120459442

Sản xuất gà giống để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển bền vững vùng chăn nuôi hàng hóa của địa phương. Những năm gần đây, bên cạnh việc nuôi gà thương phẩm, một số hộ nông dân của xã Trung Chính, huyện Lương Tài đã chuyển sang sản xuất gà giống để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển bền vững vùng chăn nuôi hàng hóa của địa phương.