Ngày 8 tháng 2 năm 2023
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Thống kê truy cập

Online : 6325
Đã truy cập : 84893694

Ngành Tài nguyên phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung hướng dẫn các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai, nhất là công tác quản lý đất đai ở cấp xã, thôn, bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm.