Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Thống kê truy cập

Online : 3911
Đã truy cập : 119501547

Thực hiện Quyết định số 1239/QĐ-UBND, ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lương Tài về việc cấp kinh phí cho Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản huyện để tập huấn cho các xã, thị trấn. Từ ngày 7 đến ngày 16 tháng 11 năm 2023. Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản huyện Lương Tài tổ chức 6 buổi Hội nghị tập huấn về lĩnh vực chăn nuôi, thú y với nội dung “Kỹ thuật chăn nuôi theo hướng An toàn sinh học (ATSH), và phổ biến một số cơ chế chính sách hỗ trợ trong chăn nuôi” trên địa bàn 6 xã: An Thịnh, Minh Tân, Trừng Xá, Trung Chính, Phú Lương và Quảng Phú.