Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 7220
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 612/SNN-TCHC V/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật CNTT 19/04/2024
2 610/SNN-KHTC Vv Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của UBND tỉnh “hướng dẫn trình tự các bước phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý, đầu tư Kế hoạch tài chính 19/04/2024
3 609/SNN-CCTL V/v tăng cường xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nông nghiệp 19/04/2024
4 608/BC-SNN Vv Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu Thủy Lợi 19/04/2024
5 606/SNN-KTTH V/v đề nghị cử cán bộ tham gia Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ Nông nghiệp 17/04/2024
6 605/SNN-CCTL Vv Quản lý, vận hành cống tiêu Vạn Phúc và các cống dưới đê trên địa bàn khu vực Bắc Đuống. Thủy Lợi 17/04/2024
7 604/SNN-QLXD V/v thông số thiết kế cống tại vị trí K1+677,87 (lý trình đường) trên kênh tiêu đoạn từ cống Nội Lạc Nhuế đến bể hút trạm bơm Vạn An Xây dựng cơ bản 17/04/2024
8 603/BC-SNN Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 4/2024 Nông nghiệp 17/04/2024
9 597/SNN-TTN V/v lấy ý kiến dự thảo Tài liệu hướng dẫn Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn Nước sạch 16/04/2024
10 594/SNN-CCTL V/v cho ý kiến về việc xả nước thải của Công ty cổ phần cấp nước sông Cầu vào công trình thủy lợi (kênh nội đồng thuộc địa phận phường Hòa Long, thành phố Bắc Ninh) Thủy Lợi 16/04/2024
11 590/SNN-TCHC V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Nông nghiệp 16/04/2024
12 582/SNN-KHTC V/v tham gia ý kiến giãn tiến độ và nội dung điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 247/QĐUBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai (lần 2) Nông nghiệp 12/04/2024
13 581/SNN-KTTH Vv tham mưu giải quyết đề xuất, kiến nghị của các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Nông nghiệp 12/04/2024
14 580/SNN-KTTH Vv xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Luật giao Nông nghiệp 12/04/2024
15 577/SNN-CCTL Về việc tham gia ý kiến về vị trí đấu nối với công trình đê điều Thủy Lợi 12/04/2024
16 574/SNN-CCTL Vv góp ý kiến dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập PCTT - TKCN huyện Lương Tài năm 2024 Thủy Lợi 12/04/2024
17 570/BC-SNN V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 và kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Nông nghiệp 11/04/2024
18 569/SNN-KHTC V/v cập nhật số liệu Phụ lục theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp 11/04/2024
19 565/SNN-CCTL V/v thỏa thuận vị trí xây dựng tuyến cáp ngầm 22kv thuộc dự án: ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong II-A qua kênh tiêu Vọng Nguyệt Thủy Lợi 11/04/2024
20 563/SNN-TCHC V/v rà soát, kiện toàn báo cáo viên Pháp luật và tuyên truyền viên p Nông nghiệp 10/04/2024
Trang 1/361|<<123456>>|