Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 4663
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 738/SNN-KTTH V/v góp ý vào Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 20/05/2022
2 735/SNN-CCTL TB kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành CTXD ( Tổ máy số 2 trạm bơm Hiền Lương) Nông nghiệp 20/05/2022
3 734/SNN-QLXD Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục công trình (Gói thầu số 12: Lấp ao chống sạt trượt tuyến đê hữu Cầu thành phố Bắc Ninh đoạn từ K53+540÷K55+130, K58+450÷K58+615) Nông nghiệp 20/05/2022
4 733/SNN-KHTC V/v tham gia ý kiến đối với vị trí xây dựng trạm bơm và hệ thống cấp nước thô cho Dự án nhà máy cấp nước sạch công suất 20.000 m3/ngày.đêm tại KCN Yên Phong II-C Nông nghiệp 20/05/2022
5 732/SNN-KHTC V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý nước sạch khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ VSIP Bắc Ninh II Nông nghiệp 20/05/2022
6 731/SNN-KHTC V/v tham gia ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp làng nghề xã Song Hồ, huyện Thuận Thành Nông nghiệp 20/05/2022
7 730/BC-SNN Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Sở tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 Nông nghiệp 20/05/2022
8 729/SNN-KTTH Vv rà soát, cập nhật danh mục các công trình, chủ công trình phải quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn Nông nghiệp 20/05/2022
9 728/BC-SNN Báo cáo kết quả thẩm định xã đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 Nông nghiệp 20/05/2022
10 726/SNN-KHTC CV đề nghị phê duyệt quyết toán diện tích được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19/05/2022
11 725/SNN-KHTC Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19/05/2022
12 724/SNN-CCTL Tham gia góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19/05/2022
13 722/SNN-CCPTNT V/v triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Nông nghiệp 19/05/2022
14 720/SNN-KHTC Báo cáo giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện việc cung ứng sản phẩm 2 công ty năm 2021 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19/05/2022
15 719/BC-SNN-TTBVTV BC kết quả sản xuất vụ mùa 2021, kế hoạch vụ mùa 2022 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19/05/2022
16 718/SNN-TGV Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (UBND xã Phú Hòa) Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19/05/2022
17 717/SNN-TGV Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (UBMTTQVN xã An Thịnh) Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19/05/2022
18 716/SNN Lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh (UBND xã An Thịnh) Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19/05/2022
19 715/SNN-TGV Vv lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19/05/2022
20 714/SNN-CCTL V/v Tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2022 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 19/05/2022
Trang 1/234|<<123456>>|