Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 5228
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 269/QĐ-SNN Quyết định thành lập Đoàn đánh giá điều kiện chăn nuôi (Công ty TNHH MTV gà giống Dabaco và Công ty CP PTNT Trần Gia) Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 29/11/2022
2 1830/SNN-CCTL Thỏa thuận các đường dây điện và TBA của Công ty Điện lực Bắc Ninh Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 29/11/2022
3 1827/BC-SNN V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng điểm số, duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (B1) năm 2022 Nông nghiệp 28/11/2022
4 1826/SNN-QLXD V/v vị trí giao cắt tuyến đường Vành đai 4 với hệ thống công trình thủy lợi Nông nghiệp 28/11/2022
5 1825/TB-SNN Thông báo kết quả đánh giá chất lượng công chức, người lao động năm 2022 Nông nghiệp 28/11/2022
6 1824/SNN-CCTL Vv tổng hợp số liệu báo cáo thống kê ngành để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 Nông nghiệp 25/11/2022
7 1821/TTr-SNN V/v phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông năm 2023 Nông nghiệp 25/11/2022
8 1820/BC-SNN BC giám sát về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 Nông nghiệp 25/11/2022
9 1819/SNN-QLXD V/v xin ý kiến vị trí và phương án xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường từ Đàm Văn Tiết bờ kênh Nam, khu Sơn Trung, phường Nam Sơn Nông nghiệp 24/11/2022
10 1818/BC-SNN-TTBVTV V/v báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2022, kế hoạch chuyển đổi năm 2023 Nông nghiệp 24/11/2022
11 1817/SNN-TCHC Báo cáo rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 Sở Nông nghiệp và PTNT Nông nghiệp 24/11/2022
12 1819/SNN-QLXD V/v xin ý kiến vị trí và phương án xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường từ Đàm Văn Tiết bờ kênh Nam, khu Sơn Trung, phường Nam Sơn Nông nghiệp 24/11/2022
13 1816/SNN-TCHC V/v đề nghị cấp mới, hủy bỏ tài khoản thư điện tử công vụ Nông nghiệp 24/11/2022
14 1815/TB-SNN Phân công Nhiệm vụ thành viên Tổ rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022-2025 Nông nghiệp 24/11/2022
15 1814/SNN-KHTC Vv Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo kĩ thuật kế hoạch tăng trưởng xanh cấp tỉnh Nông nghiệp 24/11/2022
16 1813/SNN-KTTH Vv góp ý dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp 24/11/2022
17 1812/BC-SNN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết số 102/NQ-CP và Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ Nông nghiệp 24/11/2022
18 1811/BC-SNN BC Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 Nông nghiệp 24/11/2022
19 1810/SNN-KHTC V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề về THTKCLP giai đoạn 2016-2021. Nông nghiệp 23/11/2022
20 1809/SNN-TCHC V/v rà soát đối tượng cấp báo, tạp chí của Đảng Nông nghiệp 23/11/2022
Trang 1/262|<<123456>>|