Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 5759
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 386/SNN-KTTH Hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ mua thiết bị lạnh phục vụ cửa hàng bán nông sản Nông nghiệp 21/03/2023
2 385/SNN-TS Công văn báo cáo cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm (EU) Nông nghiệp 21/03/2023
3 383/SNN-CCTL Vv Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Nông nghiệp 20/03/2023
4 382/SNN-TTKN V/v giải trình và làm rõ hồ sơ theo ý kiến của Sở, địa phương đối với Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Khí sinh học cho ngành chăn nuôi phát thải thấp”. Nông nghiệp 20/03/2023
5 381/SNN-QLXD Vv Tăng cường công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; tập trung giải ngân, thanh, quyết toán vốn đầu tư dự án Nông nghiệp 20/03/2023
6 380/SNN-CCTL Vv Xử lý tình trạng đổ rác thải ra khu vực cống Đặng Xá Nông nghiệp 17/03/2023
7 379/BC-SNN Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện MTKD, nâng cao NLCT Nông nghiệp 17/03/2023
8 378/SNN-KTTH Góp ý dự thảo Sổ tay, Hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực môi trường nông, lâm nghiệp Nông nghiệp 17/03/2023
9 377/BC-SNN BC ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2024-2030 Nông nghiệp 17/03/2023
10 376/SNN-TCHC V/v góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) Nông nghiệp 17/03/2023
11 375/SNN-BDA V/v xin ý kiến hướng tuyến, quy hoạch vùng tuyến kênh thuộc dự án Cứng hoá kênh tiêu Kim Đôi đoạn từ K9+140 (Đập Vân) đến K10+640, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đi qua Nông nghiệp 17/03/2023
12 373/SNN-KHTC V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2023 (lần thứ 02). Nông nghiệp 17/03/2023
13 372/BC-SNN V/v cung cấp thông tin về tình hình quản lý công tác ATVSLĐ-PCCN năm 2022 Nông nghiệp 17/03/2023
14 371/SNN-TCHC Vv tham gia ý kiến Dự thảo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh Nông nghiệp 16/03/2023
15 370/SNN-KHTC V/v tham gia ý kiến vào Đề cương Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Nông nghiệp 16/03/2023
16 369/SNN-TCHC V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp 16/03/2023
17 368/KH-SNN Kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 2023 Nông nghiệp 16/03/2023
18 367/SNN-CCTL Trả lời Công ty Cổ phần thực phẩm Farina về việc tuân thủ quy định pháp luật về môi trường Nông nghiệp 16/03/2023
19 366/SNN-CCTL Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi Nông nghiệp 16/03/2023
20 365/BC-SNN Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành của Sở tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 Nông nghiệp 16/03/2023
Trang 1/288|<<123456>>|