(BNP) - Đình thôn Giàng, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài được khởi dựng từ lâu đời, tại trung tâm của thôn. Trước đây ngôi đình vốn là công trình to đẹp và đồ sộ, nơi tôn thờ vị thành hoàng là danh nhân thời Lý - Tô Hiến Thành đại vương.