Đến năm 2025, toàn tỉnh có thêm từ 45- 50 trang trại ứng dụng công nghệ cao

27/02/2024 07:00

(BNP) - Sau hơn 05 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 200 trang trại đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trang trại của hội viên nông dân xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài.

Trong đó, có 43 trang trại trồng trọt, 90 trang trại chăn nuôi, 24 trang trại thủy sản và 43 trang trại tổng hợp. Có 40% tổng số trang trại (80 trang trại) thực hiện ứng dụng công nghệ cao; 25 trang trại tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; 17 trang trại sản xuất tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, VietGAP.

Nhiều chủ trang trại đã chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị tiên tiến… góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động khu vực nông thôn. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Bình Dương, Nhân Thắng, Xuân Lai, Đại Lai (Gia Bình); xã Trung Chính, Phú Hoà, An Thịnh (huyện Lương Tài), cây ăn quả tại Hoài Thượng, Đại Đồng Thành, Đình Tổ (thị xã Thuận Thành), Cảnh Hưng (huyện Tiên Du), Hán Quảng, Đào Viên (thị xã Quế Võ)…

Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về kinh tế trang trại được chú trọng, giai đoạn 2019 - 2023, toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho 3.267 lượt hộ nông dân. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tích tụ ruộng đất cho các trang trại với tổng kinh phí trên 45 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 23 trang trại.

Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các địa phương, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các vùng phát triển kinh tế trang trại và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ trang trại đủ điều kiện. Chú trọng liên kết, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trang trại, phấn đấu đến năm 2025 có thêm từ 45- 50 trang trại ứng dụng công nghệ cao, từ 30- 35 trang trại liên kết theo chuỗi giá trị; từ 5 - 8 sản phẩm của các trang trại tham gia Chương trình OCOP của tỉnh.

H.T