Đình Triều Thôn

24/11/2022 07:30

(BNP) - Đình Triều Thôn (phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh) vốn được khởi dựng từ lâu đời, là nơi phụng thờ Thành hoàng. Đình được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh năm 1998.

Cổng đình.

Đình có bình đồ kiến trúc kiểu chữ Đinh gồm Đại đình và Hậu cung. Đại đình 3 gian 2 chái 4 mái đao cong. Bộ khung chịu lực làm bằng khung gỗ liên kết vì nóc theo kiểu “chồng rường giá chiêng” vì nách “chồng rường” trên các con rường có trang trí hoa văn rồng, mây, hoa lá... Hậu cung gồm 2 gian làm theo kiểu chồng diêm 2 tầng 8 mái. Hệ thống cửa thượng song hạ bản mở 3 gian giữa, hai hồi xây tường kín có trổ cửa sổ nhỏ kiểu chữ Thọ tròn.

Trong đình lưu giữ một số hiện vật tiêu biểu.

Đình thờ Đông Hải Đại Vương (Đoàn Thượng), vị tướng có công đánh giặc Chiêm Thành vào thời nhà Lý và Nguyễn Lân Công là vị thần giáng lâm âm phù giúp tướng quân Nguyễn Công Cự triều Lý đánh giặc Chiêm Thành.

Hậu cung.

Đình có các hiện vật tiêu biểu gồm: 05 sắc phong thời Nguyễn có niên đại 1857, 1887, 1910, 1924 (2 đạo), 04 kiếm thờ thời Nguyễn. Ngoài ra, còn các đồ thờ tự như: 01 Biển lịch triều phong tặng, 01 án gian, 01 Hoành phi, 02 câu đối, 01 đỉnh hương là hiện vật có niên đại thế kỷ XX.

Bộ khung chịu lực làm bằng khung gỗ, trên các con rường có trang trí hoa văn rồng, mây, hoa lá...

Sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đình làng được tổ chức vào ngày 10 tháng 8 (âm lịch), lễ hội diễn ra trong 2 ngày. Vào ngày 9 làm lễ mở cửa đình, bao sái đồ thờ tự, phong cờ quạt. Ngày 10 chính hội, nhân dân làm lễ tế Thành hoàng. Sau phần lễ là phần hội có tổ chức các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt, đập niêu, đánh đu, chọi gà và các môn thể thao…

M.B