Di tích lăng vua Lê Uy Mục và Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Cận

29/11/2022 08:00

(BNP) - Nằm trên khu đất cao, giữa cánh đồng thuộc khu phố Rích Gạo, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, khu di tích lăng vua Lê Uy Mục và Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Cận - Mẹ vua Lê Uy Mục đang được trùng tu, tôn tạo, trở thành địa điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân địa phương.

Khu di tích được xây dựng trên khuôn viên khá rộng, gồm lăng vua Lê Uy Mục, khu lăng mộ bà Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Cận, khu đền thờ và các công trình phụ trợ.

Lăng vua Lê Uy Mục có kiến trúc hình vuông, xây chồng diêm 2 tầng 8 mái.

Nổi bật là bia đá dựng năm Minh Mệnh thứ 21 (1840) có kích thước lớn, gồm phần bia và phần rùa.

Thân bia gồm 2 mặt, mặt trước được khắc hàng đại tự bằng chữ Hán "Lê Triều Uy Mục Hoàng Đế Lăng".

Phần Rùa được tạc bằng đá xanh nguyên khối trong tư thế đang bơi, lưng đội tấm bia lớn với các nét chạm nổi khỏe khoắn…

Cách bia lăng Lê Uy Mục khoảng 15 m về phía bên trái là khu lăng mộ bà Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Cận.

Khu đền thờ Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Cận gồm 3 gian nhà ngói vừa được xây dựng lại.

Kết cấu truyền thống.

Vua Lê Uy Mục là vị vua thứ tám của nhà Lê Sơ, ông làm vua được 5 năm (1505 - 1509), lấy hiệu là "Quỳnh Lâm Động Chủ". Mặc dù không có nhiều công lao lớn, thậm chí còn đặt ra nhiều luật lệ hà khắc, nhưng ông vẫn giữ nguyên được bờ cõi, mở nhiều khoa thi và cho xây dựng nhiều công trình văn hóa - tín ngưỡng ở quê hương Phù Chẩn...

Địa phương đang tiến hành xây dựng tường bao quanh khu di tích và các công trình phụ trợ.

Lăng vua Lê Uy Mục và Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Cận được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 282/QĐ-CT ngày 18/3/2002.

H.T