Giải quyết vướng mắc dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh

26/02/2024 10:12

(BNP) - Sáng 26/2, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị giải quyết vướng mắc dự án đầu tư các tuyến ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các KCN với QL.3 mới, ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường vành đai 4.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự án đi qua hai địa bàn thành phố Bắc Ninh và huyện Yên Phong, trong đó tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án đối với thành phố Bắc Ninh là 7,331 ha, huyện Yên Phong là 25,456 ha. Đến nay, thành phố Bắc Ninh cơ bản hoàn thành hỗ trợ bồi thường diện tích đất thu hồi, di chuyển mộ chí, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bồi thường đối với diện tích đất tạm giao, khó canh tác, trồng cây lâu năm, đất sản xuất kinh doanh... Huyện Yên Phong thực hiện GPMB đạt 50,3%, cơ bản đáp ứng tiến độ dự án.

Hiện nay, tuyến ĐT.295C và ĐT.285B đã thi công xong đường công vụ, cọc khoan nhồi tại các vị trí đã có mặt bằng, đang tiến hành lao lắp các phiến dầm đã đúc, đồng thời thi công bệ, thân trụ, xà mũ... đối với cầu vượt sông Ngũ Huyện Khê nằm trên tuyến. Đối với tuyến ĐT.277B, đang thi công đắp cát nền đường, cống ngang hoàn trả kênh mương... Tính đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ giải ngân đạt 45,87% nguồn vốn đã phân bổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng.

Tại hội nghị, chủ đầu tư, nhà thầu nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong di chuyển phần mộ tại địa bàn huyện Yên Phong; xác định diện tích đất xen kẹp, đất dồn điền đổi thửa chưa hoàn thiện hồ sơ, đất khó canh tác, đất trồng cây lâu năm và đất sản xuất kinh doanh của các địa phương có dự án đi qua; khan hiếm về nguồn cung cấp vật liệu cát đắp nền đường dẫn đến chậm tiến độ thi công chung. Chủ đầu tư đề nghị huyện Yên Phong, thành phố Bắc Ninh nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục về dồn điền đổi thửa, di chuyển các phần mộ, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ đất ở... sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Trưởng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Nguyễn Nhân Cường.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương liên quan, chủ đầu tư, nhà thầu trong triển khai dự án. Tuy nhiên, hiện nay còn một số vướng mắc, khiến dự án bị chậm tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị (chủ đầu tư) làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền cơ sở để phối hợp, chia sẻ, đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về khu tái định cư của thành phố Bắc Ninh và huyện Yên Phong. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, thẩm định, để có cơ sở giải quyết hỗ trợ bồi thường đối với một số hộ của thành phố Bắc Ninh có diện tích đất vườn, trang trại, theo hướng tạo điều kiện tối đa trong khung quy định cho người dân. Đề nghị các sở, ngành liên quan sớm có văn bản trả lời huyện Yên Phong về việc xây dựng mới hoặc mở rộng nghĩa trang; rà soát diện tích chồng lấn để tham mưu tỉnh sớm có phương án giải quyết. Thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ còn lại nhận tiền hỗ trợ, bồi thường, bàn giao đất cho dự án.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Song Hà.

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng ĐT.295C, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện biên bản họp Hội đồng cấp tỉnh; sở Giao thông vận tải sớm có tờ trình tham mưu.

Về vật liệu đắp nền, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu chủ động liên hệ với các tỉnh để đáp ứng tiến độ thi công của dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

M.B