Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập

08/12/2023 15:01

(BNP) - Sáng 8/12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, quán triệt yêu cầu đổi mới quản lý vị trí việc làm và trên cơ sở hướng dẫn thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng hệ thống vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức hành chính có tổng số 840 vị trí việc làm; cơ quan thuộc Chính phủ có 31 vị trí việc làm; các đơn vị sự nghiệp công lập có tổng số 559 vị trí việc làm; cán bộ, công chức cấp xã có 17 vị trí việc làm. Các vị trí việc làm được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương và được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời nêu lên những vướng mắc, bất cập, khó khăn và kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ quan trọng nhằm cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xác định vị trí việc làm theo hướng dẫn thống nhất của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sẽ bảo đảm tính thống nhất, liên thông trong hệ thống các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, khắc phục toàn bộ tồn tại, hạn chế đối với việc xác định vị trí việc làm gắn với ngạch tối thiểu như quy định trước đây.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để thực hiện Đề án hiệu quả, thực chất, đúng quy định. Các địa phương chủ động, linh hoạt trong công tác triển khai, bố trí, sắp xếp. Kịp thời có đề xuất, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để sớm có biện pháp xử lý, điều chỉnh cho phù hợp.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc phê duyệt tất cả các Đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phải kết thúc trước ngày 31/3/2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Ngay sau Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, cho biết, đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa xây dựng xong Đề án do chưa có Thông tư hướng dẫn. Đồng chí đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng Đề án gắn với đặc thù vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ tranh thủ ý kiến của Bộ Nội vụ, tiếp tục có hướng dẫn các đơn vị còn vướng để sớm ban hành Đề án vị trí việc làm, trình UBND tỉnh phê duyệt.

H.H