Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổng kết công tác năm 2023

08/12/2023 17:01

(BNP) - Chiều 08/12, Hội đồng Sáng kiến tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; đánh giá, công nhận các sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2023. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm 2023, hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh có nhiều tích cực, góp phần quan trọng vào phong trào thi đua lao động, sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Nội dung các sáng kiến ngày càng đa dạng, phong phú, thể hiện tính mới, tính sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh có 2.315 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận. Trong đợt 1, Hội đồng Sáng kiến tỉnh đã công nhận 38 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu kết luận Hội nghị.

Đợt 2, Hội đồng Sáng kiến tỉnh đã thảo luận, thống nhất công nhận 31 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh trên các lĩnh vực: Công tác Đảng, đoàn thể, y tế, giáo dục, cải cách thủ tục hành chính, lao động việc làm, môi trường, an toàn thực phẩm, văn hóa, thể dục thể thao…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đánh giá cao công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2023, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị năm 2024, Sở khoa học và Công nghệ tập trung hướng dẫn kiện toàn Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở, có chính sách khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về hoạt động sáng kiến bằng nhiều hình thức. Tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị về nội dung liên quan đến các quy định, bước thực hiện sáng kiến; kỹ năng viết, trình bày sáng kiến,... Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy được tính sáng tạo, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

*Cũng trong chiều nay (08/12), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KHC&CN) tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì phiên họp triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng phát biểu kết luận Hội nghị.

Năm 2023, Hội đồng KH&CN tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục, giao kế hoạch kinh phí triển khai 26 đề tài, dự án mới và 18 nhiệm vụ KH&CN. Đến nay, đã ký hợp đồng thực hiện 18 đề tài, dự án và 14 nhiệm vụ khoa học công nghệ. Nhìn chung, các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN được Hội đồng tham gia tư vấn bám sát thực tiễn, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nhiều đề tài, dự án triển khai trong thực tiễn mang lại hiệu quả tích cực. 

Tuy nhiên, việc triển khai các đề tài, dự án còn chưa theo kịp sự phát triển, chưa huy động được nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng được nhu cầu. Một số nhiệm vụ chưa thực sự giải quyết được những vấn đề thực tiễn phát sinh…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Dung trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng giao Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Hội đồng hoàn chỉnh hồ sơ danh mục các đề tài, dự án và nhiệm vụ KH&CN năm 2024 trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12/2023. Đồng thời, chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo sát với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, trọng tâm là rà soát, đề xuất các chính sách thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, đời sống, quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đối với các đề tài, dự án trước khi trình Hội đồng cần rà soát kỹ, đảm bảo bố cục chặt chẽ, thống nhất, mang tính điển hình và phải có ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.

H.T