Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác pháp chế

07/12/2023 11:30

(BNP) - Sáng 7/12, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh bước sang ngày làm việc thứ hai. Kỳ họp tiến hành thảo luận tại hội trường và chất vấn Giám đốc Sở Tư pháp.

Các đại biểu dự phiên chất vấn.

Tại phiên thảo luận, kỳ họp nhận được 12 ý kiến đăng ký thảo luận, trong đó có 8 ý kiến trực tiếp thảo luận tại hội trường. Các ý kiến tập trung đánh giá về những kết quả đạt được, đi sâu vào từng vấn đề cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng thời đề xuất một số giải pháp thực hiện thời gian tới đối với các nội dung: tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; thực hiện dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách linh hoạt, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng văn hóa công vụ; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; đa dạng hóa ngành nghề lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển kinh tế ban đêm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của y tế ngoài công lập, góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống y tế công lập, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân...

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Tại phiên chất vấn, có 10 lượt đại biểu HĐND tỉnh với 22 câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Tư pháp Trần Đăng Sâm thuộc 4 nhóm vấn đề: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật của địa phương; Quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; Công tác bổ trợ tư pháp (công chứng, đấu giá, giám định tư pháp, luật sư).

Đại biểu Bùi Thanh Hương, Tổ đại biểu khu vực thị xã Quế Võ cho biết, theo phản ánh, hiện nay, còn một số nơi cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong công tác tham mưu xây dựng thể chế, một số nơi có xu hướng giải thích theo hướng “tiện cho mình” hoặc hiểu, áp dụng pháp luật chưa thống nhất, hành chính hóa. Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp cho biết quan điểm về vấn đề nêu trên, chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Đại biểu Bùi Thanh Hương, Tổ đại biểu thị xã Quế Võ.

Trả lời chất vấn của đại biểu Bùi Thanh Hương, Giám đốc Sở Tư Pháp thừa nhận có tình trạng ở một số nơi cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh công việc trong công tác tham mưu xây dựng thể chế. Một trong những nguyên nhân chính là do năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế, có những vấn đề chưa nhìn ra, lười suy nghĩ và không dám làm. Bên cạnh đó, do hệ thống pháp luật liên quan còn nhiều bất cập, chồng chéo hoặc chưa được bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tiễn, dẫn đến cách hiểu của mỗi đơn vị, địa phương cũng khác nhau, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

Đại biểu Nguyễn Khắc Tiệp, Tổ đại biểu huyện Yên Phong.

Theo Giám đốc Sở Tư Pháp, giải pháp khắc phục tình trạng trên là cần sửa đổi quy định pháp luật có liên quan theo hướng rõ ràng hơn, minh bạch hơn, cá thể hoá trách nhiệm của từng cá nhân; đồng thời luật hoá chủ trương của Đảng bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu. Chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát đề cao tự phê bình và phê bình thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong lĩnh vực này.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Đăng Sâm.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Khắc Tiệp về giải pháp tổng thể, mang tính đột phá ưu tiên nguồn nhân lực đối với người làm công tác pháp chế, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Bên cạnh đó cần có các văn bản quy định về chế độ, chính sách ưu đãi đối với cán bộ làm công tác pháp chế. Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản quy định cụ thể nhằm ưu tiên nguồn nhân lực trong công tác pháp chế, thu hút lực lượng có chuyên môn luật, có kinh nghiệm công tác đảm đương nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, cần tập huấn, nâng cao trình độ và chọn người, nhìn người để phân việc cho phù hợp.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân.

Giám đốc Sở Nội Vụ, Cục trưởng Cục thuế tỉnh cùng tham gia trả lời chất vấn, làm rõ các nội dung đại biểu nêu.

Chiều nay, kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông.

M.B - S.T