Thị xã Quế Võ: Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

27/02/2024 07:30

(BNP) - UBND thị xã Quế Võ vừa ban hành văn bản số 263/UBND-NV về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Quế Võ.

Nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện các công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với các công việc bị tồn đọng do nghỉ Tết.

Bên cạnh đó, bố trí cán bộ trực tại Trung tâm Hành chính công thị xã, bộ phận một cửa cấp xã. Chú ý tác phong, lề lối làm việc; không tự ý bỏ trụ sở trong giờ hành chính; thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ, trang phục chỉnh tề theo đúng quy định, đặc biệt phải bố trí đầy đủ cán bộ, công chức, viên chức trực, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã, bộ phận một cửa các xã, phường nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc, không đi lễ hội trong giờ hành chính, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, nghiêm cấm và không được vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia…

UBND thị xã giao Phòng Nội vụ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra công vụ định kỳ và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thị xã để có biện pháp chỉ đạo.

H.H