Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023
Số ký hiệu 519/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/11/2022 Người ký Nguyễn Hương Giang
Lĩnh vực Thanh tra File đính kèm
Nội dung Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023
Văn bản khác :