Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét kiến nghị của doanh nghiệp
Số ký hiệu 3488/UBND-NN.TN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/11/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét kiến nghị của doanh nghiệp
Văn bản khác :