Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa nội địa (ICD Tiên Sơn) thành cảng cạn
Số ký hiệu 3496/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/11/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa nội địa (ICD Tiên Sơn) thành cảng cạn
Văn bản khác :