Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam
Số ký hiệu 3498/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/11/2022 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam
Văn bản khác :