Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo về việc phân công tạm thời nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu 09/TB-UBND Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 06/02/2023 Người ký Nguyễn Hương Giang
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Thông báo về việc phân công tạm thời nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Văn bản khác :