Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Trục đường H
Số ký hiệu 238/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/02/2023 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Trục đường H
Văn bản khác :