Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị, kiến nghị của Công ty Cổ phần quy hoạch Sông Hồng-Thăng Long tại văn bản số 05/SH-TL ngày 11/01/2023
Số ký hiệu 239/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 03/02/2023 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Xây dựng cơ bản File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị, kiến nghị của Công ty Cổ phần quy hoạch Sông Hồng-Thăng Long tại văn bản số 05/SH-TL ngày 11/01/2023
Văn bản khác :