Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về NSNN giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu 243/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/02/2023 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về NSNN giai đoạn 2021-2025
Văn bản khác :