Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định Chính phủ
Số ký hiệu 244/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/02/2023 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định Chính phủ
Văn bản khác :