Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu đề xuất thu hồi, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Số ký hiệu 245/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/02/2023 Người ký Nguyễn Nhân Thắng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu đề xuất thu hồi, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Văn bản khác :