Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức gian hàng xúc tiến đầu tư kết hợp trưng bầy các sản vật đặc trưng của Vùng tại Hội Nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng
Số ký hiệu 246/UBND-XDCB Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/02/2023 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Công thương File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức gian hàng xúc tiến đầu tư kết hợp trưng bầy các sản vật đặc trưng của Vùng tại Hội Nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng
Văn bản khác :