Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời các đề nghị, kiến nghị của các Sở, ngành, địa phương tại Hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Số ký hiệu 4350/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/12/2023 Người ký Vũ Huy Phương
Lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp File đính kèm
Nội dung Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời các đề nghị, kiến nghị của các Sở, ngành, địa phương tại Hội nghị lần thứ 19, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Văn bản khác :