Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ - CP ngày 14/4/2023 của chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 393/KH-UBND Hình thức văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 07/12/2023 Người ký Ngô Tân Phượng
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính File đính kèm
Nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ - CP ngày 14/4/2023 của chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bắc Ninh
Văn bản khác :