DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA BÌNH KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

07/08/2018 20:23 Số lượt xem: 9548

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA BÌNH KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

 

   DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA BÌNH KHÓA XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

 

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN,

 NGÀY, THÁNG,

NĂM SINH

 

CHỨC VỤ CÔNG TÁC

 

 
 
 

1

Nguyễn Thị Hà

20/01/1972

 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ

 

2

Nguyễn Văn Định

17/5/1971

UVBTV, Ủy viên thường trực huyện ủy

 

3

Đặng Đình Mạch

20/11/1974

Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

4

Nguyễn Thế Khâm

20/5/1969

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

5

Nguyễn Bá Tài

23/7/1972

UVBTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện

 

6

Nguyễn Quang Ba

16/1/1971

UVBTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc TTBDCC huyện

 

7

Hoàng Văn Chinh

05/6/1963

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy - Bí thư Đảng ủy xã Đại Bái

 

8

Nguyễn Đức Luyến

05/12/1973

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy

 

9

Nguyễn Thị Luân

25/5/1980

UVBTV, Trưởng Ban dân vận huyện ủy - Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

10

Nguyễn Đình Phát

19/5/1974

UVBTV, Trưởng Công an huyện

 

11

Nguyễn Bá Tùng

20/8/1975

UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy Trưởng BCHQS  huyện

 

12

Lương Trung Hậu

14/6/1979

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

13

Vũ Văn Quý

08/8/1978

HUV, Chánh Văn phòng huyện ủy

 

14

Trịnh Minh Trường

06/8/1979

HUV, Trường phòng KT&HT

 

15

Lương Tuấn Đức

8/12/1973

HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

 

16

Nguyễn Hồng Phúc

11/5/1963

HUV, Trưởng Phòng VHTT huyện

 

18

Nguyễn Khắc Đạm

03/4/1968

HUV, Trưởng phòng NN-PTNT huyện

 

19

Nguyễn Chí Hải 

30/12/1973

HUV, Chủ tịch HND huyện

 

20

Trần Thị Hoa

13/10/1968

HUV , Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

22

Nguyết Viết Lâm

08/3/1978

HUV, Trưởng phòng TN&MT huyện

 

23

Lê Văn Dũng

04/06/1979

HUV, Phó Trưởng BTC Huyện ủy

 

24

Nguyễn Thị Ngát

03/9/1970

HUV, Phó Trưởng Phòng GD - ĐT huyện  

25

Lê Thanh Tùng

02/9/1982

HUV, Trưởng phòng TC-KH huyện

 

26

Nguyễn Thị Thúy

22/6/1970

HUV, Trưởng phòng LĐTBXH

 

27

Nguyễn Ngọc Cường

27/10/1969

HUV, Chánh thanh tra huyện

 

28

Vũ Đức Khuông

09/6/1975

HUV, Phó Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy

 

29

Nguyễn Thị Chinh

28/3/1984

HUV, Bí thư Đoàn thanh niên

 

30

Trần Danh Đảng

01/10/1965

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

31

Nguyễn Văn Thuận

07/01/1964

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh

 

32

Trần Hữu Lân

18/5/1962

HUV,  Bí  thư  Đảng ủy, CT HĐND xã  Đông Cứu

 

33

Nguyễn Thị Luyện

01/5/1974

HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện  
34

Nguyễn Chí Dũng

30/5/1981

HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Gia Bình  
35

Đào Duy Phương

06/6/1966

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Thắng  
36

Trần Văn Dưỡng

28/5/1963

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Cao Đức  
37

Đỗ Trọng Trường

04/12/1968

HUV, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Lãng Ngâm  
38

Nguyễn Văn Đức

10/4/1973

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đại Lai  
39

Trương Thế Huy

18/10/1972

HUV, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Giang Sơn  


 

 

 

 

Nguyễn Văn Định
Nguồn: BBN