Danh sách Người phát ngôn

23/12/2015 20:23 Số lượt xem: 9751
Danh sách Người phát ngôn

DANH SÁCH

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ HUYỆN GIA BÌNH

 

STT

Cơ quan, tổ chức

Họ tên người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử (Email)

I. Cấp huyện

 1.  

Huyện ủy Gia Bình

Nguyễn Thị Hà

Bí thư

02223 556 045

ntha.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Văn phòng Huyện ủy

Vũ Văn Quý

Chánh Văn phòng

0983 124 878

vvquy.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Ban Tổ chức HU

Nguyễn Đức Luyến

Trưởng ban

0912 788 350

ndluyen.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Ủy ban Kiểm tra HU

Hoàng Văn Chinh

Chủ nhiệm

0973 329 012

hvchinh.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Ban Tuyên giáo HU

Nguyễn Quang Ba

Trưởng ban

0982 982 314

nqba.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Ban Dân vận HU

Nguyễn Thị Luân

Trưởng ban

0397 750 954

ntluan.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

UBND huyện Gia Bình

Đặng Đình Mạch

Chủ tịch

02223 556 027

ddmach.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Văn phòng HĐND - UBND

Trịnh Minh Trường

Chánh Văn phòng

0972 139 789

tmtruong.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Phòng Nội vụ

Lương Tuấn Đức

Trưởng phòng

0912 146 557

ltduc.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Lê Thanh Tùng

Trưởng phòng

0904 234 607

lttung.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Nguyễn Khắc Lạng

Trưởng phòng

0912 767 440

nklang.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Viết Lâm

Trưởng phòng

0917 831 896

nvlam.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Nguyễn Khắc Đạm

Trưởng phòng

0914 363 595

nkdam.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Phòng Văn hóa và Thông tin

Nguyễn Hồng Phúc

Trưởng phòng

0982 878 023

nhphuc.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Phòng Y tế

Nguyễn Tiến Bạn

Trưởng phòng

0367 815 343

ntban.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Thị Ngát

Trưởng phòng

0984 075 876

ntngat.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Phòng Lao động - TB&XH

Nguyễn Chí Hải

Trưởng phòng

0912 901 969

nchai.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Phòng Tư pháp

Nguyễn Thị Thúy

Trưởng phòng

0945 393 869

ntthuy.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Thanh tra

Nguyễn Ngọc Cường

Chánh Thanh tra

0915 009 829

nncuong.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Đài Phát thanh

Trần Danh Anh

Trưởng Đài

0982 873 388

tdanh.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Trần Đình Thăng

Giám đốc

0968 539 228

tdthang.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

Trần Đăng Hởi

Giám đốc

0919 325 698

tdhoi.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Trung tâm GDNN - GDTX

Chu Bắc Thái

Giám đốc

0983 561 992

cbthai.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Trung tâm hành chính công

Nguyễn Thị Huấn

Giám đốc

0979 017 069

nthuan.gb@bacninh.gov.vn

II. Cấp xã

 1.  

Thị trấn Gia Bình

Nguyễn Chí Dũng

Bí thư Đảng ủy

0974 224 885

ncdung.gb@bacninh.gov.vn

Hoàng Công Thời

Chủ tịch UBND

0913 069 846

hcthoi.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Bình Dương

Phan Văn Hiện

Bí thư Đảng ủy

0972 973 520

pvhien.gb@bacninh.gov.vn

Lê Thanh Tùng

Chủ tịch UBND

0916 627 937

lttung1.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Đại Bái

Hoàng Văn Chinh

Bí thư Đảng ủy

0973 329 012

hvchinh.gb@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Quảng

Chủ tịch UBND

0982 935 111

nvquang.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Đại Lai

Đoàn Công Nghiệp

Bí thư Đảng ủy

0912 514 069

dcnghiep.gb@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Đức

Chủ tịch UBND

0917 304 574

nvduc.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Đông Cứu

Trần Hữu Lân

Bí thư Đảng ủy

0912.041.075

thlan.gb@bacninh.gov.vn

Nguyễn Quang Tuyển

Chủ tịch UBND

0978 783 770

nqtuyen.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Giang Sơn

Trần Đức Hưng

Bí thư Đảng ủy

0377 513 157

tdhung.gb@bacninh.gov.vn

Trương Thế Huy

Chủ tịch UBND

0904.098.173

tthuy.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Lãng Ngâm

Đỗ Trọng Trường

Bí thư Đảng ủy

0936.760.512

dttruong.gb@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch UBND

0936.856.458

nvthang1.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Cao Đức

Trần Văn Dưỡng

Bí thư Đảng ủy

0912.260.480

tvduong.gb@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Ngang

Chủ tịch UBND

0914 344 152

nvngang.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Nhân Thắng

Đào Duy Phương

Bí thư Đảng ủy

0916 625 198

ddphuong.gb@bacninh.gov.vn

Cát Văn Thoa

Chủ tịch UBND

0976 173 355

cvthoa.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Quỳnh Phú

Vũ Văn Sáu

Bí thư Đảng ủy

0368 303 507

vvsau.gb@bacninh.gov.vn

Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch UBND

0984 434 306

ntkien.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Song Giang

Trần Đăng Công

Bí thư Đảng ủy

0983.180.336

tdcong.gb@bacninh.gov.vn

Nguyễn Bá Thái

Chủ tịch UBND

0968 077 207

nbthai.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Thái Bảo

Nguyễn Kim Thành

Bí thư Đảng ủy

0903 466 271

nkthanh.gb@bacninh.gov.vn

Đỗ Văn Tuấn

Chủ tịch UBND

0914 607 556

dvtuan.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Vạn Ninh

Nguyễn Duy Văn

Bí thư Đảng ủy

0986.692.595

ndvan.gb@bacninh.gov.vn

Nguyễn Văn Thuận

Chủ tịch UBND

0989.147.898

nvthuan.gb@bacninh.gov.vn

 1.  

Xã Xuân Lai

Trịnh Xuân Chiến

Bí thư Đảng ủy

0912 069 963

txchien.gb@bacninh.gov.vn

Trần Văn Hoa

Chủ tịch UBND

0917 114 677

tvhoa.gb@bacninh.gov.vn

 

 

Nguyễn Bá Tài
Nguồn: BBN