Ban Thường vụ huyện uỷ họp Thường kỳ tháng 2

23/02/2024 15:19 Số lượt xem: 214

Sáng ngảy 23/2, Ban Thường vụ huyện uỷ họp phiên thường kỳ tháng 2 để xem xét và thống nhất một số nộ dung như: Kết quả bước đầu sản xuất vụ xuân; kế hoạch phân bổ tiền hỗ trợ sản xuất năm 2024; công tác bồi thường, GPMB; tiến độ giải ngân các dự án và tiến độ thực hiện Kế hoạch số 40,60 của UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Định, phó Bí thư TT Huyện uỷ; đồng chí Đặng Đình Mạch, phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban dân vận, Ban Nội Chính, Ban tổ chức Tỉnh uỷ. Đồng chí Lương Trung Hậu, phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Ban quản lý các dự án xây dựng huyện, Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp


 

Theo báo cáo của phòng nông nghiệp, đến hết ngày 22/2, toàn huyện gieo cấy được 3.165 ha đạt 90,4%; trong đó diện tích gieo vãi 1.157 ha. Các xã có tiến độ gieo cấy nhanh là: Cao Đức, Vạn Ninh, Đại Lai, Quỳnh Phú, Xuân Lai và Nhân Thắng. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện xây dựng 02 mô hình khuyến nông: Mô hình: “Sản xuất lúa chất lượng cao Nếp PD2 theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm” quy mô 33,2 ha tại các xã Nhân Thắng, Bình Dương, Xuân Lai, Lãng Ngâm, Giang Sơn. Mô hình: “Trồng tre lục trúc lấy măng theo hướng hữu cơ” quy mô 1,0 ha tại xã Lãng Ngâm. Năm 2024, Tổng kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của huyện được giao là: 20.617 triệu đồng, trong đó: Kinh phí từ 2023 chuyển sang để thực hiện đấu thầu mua giống lúa năng suất, chất lượng cao vụ xuân 2024 là 1.082 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2024 là 19.535 triệu đồng. Căn cứ nhu cầu hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2024 và tình hình thực tế, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất dự kiến phân bổ kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2024 cho các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn. Việc giải phóng mặt bằng tại các dự án tiếp tục được các ngành chức ngăng quan tâm đẩy nhanh tiến độ.

Đối với tiến độ thực hiện các dự án do Ban Quản lý các dự án xây dựng và các ngành của huyện làm chủ đầu tư; Tổng số vốn phân bổ năm 2024 là: 81.784 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh là 47.484 triệu đồng, Ngân sách huyện: 34.300 triệu đồng. Số vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.668 triệu đồng đạt 3,26% kế hoạch vốn được giao, trong đó: Ngân sách tỉnh là 2.668 triệu đồng đạt 5,62%Hiện nay trên địa bàn huyện có 27 dự án do Ban Quản lý các dự án xây dựng và các ngành của huyện làm chủ đầu tư, trong đó: 18 dự án đang triển khai thực hiện; 09 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. Số dự án đang triển khai thực hiện là 18 dự án với tổng mức đầu tư là 975.879 triệu đồng, giá trị khối lượng hoàn thành là 534.449 triệu đồng. Đối với tiến độ thực hiện kế hoạch số 40 và 60 của UBND huyện. Huyện ủy, UBND huyện đã thường xuyên tập trung chỉ đạo Đảng ủy, UBND cấp xã trong việc thực hiện khắc phục hậu quả tồn tại, sai phạm trong quản lý nhà nước về đất đai theo về việc tập trung khẩn trương xử lý nghiêm túc, triệt để các công trình xây dựng vi phạm theo thông báo số 340 – TB/TU ngày 18/01/2022 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Ninh. Thời gian tập trung xử lý dứt điểm xong trước ngày 30/4/2024.                                                                               

  Xuân Thuỷ