Thường trực Huyện ủy

14/10/2015 01:48 Số lượt xem: 14178

 

1. Đ/c:  Nguyễn Thị Hà

Bí thư Huyện ủy

Số điện thoại: 0222.3556.045

 

2. Đ/c:  Nguyễn Văn Định

Phó Bí thư thường trực huyện ủy

Số điện thoại: 0222.3556.036

 

3. Đ/c:  Đặng Đình Mạch

Phó Bí thư Huyện Ủy

Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0222.3556.027