Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1210
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 448/QĐ-UBND Kiện toàn danh sách cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cử đến giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện năm 2024 Thủ tục hành chính 12/04/2024
2 48/GM-UBND Mời họp thường kỳ UBND huyện tháng 04/2024 VP 08/04/2024
3 161/TB- UBND Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị Đánh giá tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn. ( Bản chuẩn) Thông báo kết luận 05/04/2024
4 03 /TB-BTHCC Thông báo về việc thực hiện cưỡng thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp ĐT.284 đoạn Đại Bái Đầu tư xây dựng 05/04/2024
5 03/CTr- UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 04 năm 2024 Chương trình công tác 01/04/2024
6 319/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 03/2024 Thông báo kết luận 21/03/2024
7 200/UBND-TNMT Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn xã Đại Bái quản lý nhà nước 07/03/2024
8 28/GM-UBND Mời họp UBND huyện tháng 03/2024 VP 07/03/2024
9 161/TB-UBND TBKL của Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn Thông báo kết luận 01/03/2024
10 03/CTr-TT.HĐND Chương trình công tác tháng 3 năm 2024 TT.HĐND 29/02/2024
11 02/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 03 năm 2024 Chương trình công tác 29/02/2024
12 145/TB-UBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp tháng 2/2024 Thông báo kết luận 23/02/2024
13 120/CV-UBND Thông báo thời gian họp thường kỳ UBND huyện tháng 02/2024 VP 16/02/2024
14 217/QĐ- UBND Công nhận các xã thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 ( Bản chuẩn) Pháp luật 15/02/2024
15 01/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 02 năm 2024 Chương trình công tác 29/01/2024
16 14/GM-UBND Mời họp thường kỳ UBND huyện tháng 02/2024 VP 29/01/2024
17 01/CTr-HĐND Chương trình công tác tháng 02 năm 2024 TTHĐND 26/01/2024
18 08/KH-UBND Tổ chức các hoạt động đón xuân Giáp Thìn năm 2024 VP 23/01/2024
19 51/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2024 Thông báo kết luận 23/01/2024
20 10/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 2024 phòng, chống tham nhũng 16/01/2024
Trang 1/61|<<123456>>|