Đảng bộ xã Đào Viên chú trọng công tác phát triển đảng viên mới

02/02/2023 17:42 Số lượt xem: 348

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Từ nhận thức sâu sắc đó, những năm qua, Đảng bộ xã Đào Viên (Quế Võ) luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên mới ở địa phương có bước chuyển biến tích cực, góp phần tạo nguồn kế cận, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.


Đảng viên mới Trần Thị Hằng (bên trái) nhận Quyết định kết nạp Đảng

Qua theo dõi, nhiều năm nay công tác phát triển đảng viên ở đảng bộ gặp khó khăn do thiếu nguồn. Nguyên nhân là do đa số lao động trẻ đi làm xa, số thanh niên còn lại ở địa phương thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia các hoạt động phong trào; số quần chúng có năng lực thì mải phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, chưa quan tâm đúng mức tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng.

Để giải quyết những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ (2020 - 2025), Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ, các đoàn thể, xem đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá, xếp loại hằng năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy phân công đảng ủy viên phụ trách địa bàn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Chi bộ thôn Cổng là một trong những đơn vị tiêu biểu về công tác phát triển đảng viên mới ở nông thôn. Chi bộ luôn hoàn thành chỉ tiêu về kết nạp được đảng viên ở khu dân cư, chi bộ đã kết nạp được 02 đảng viên mới trong năm 2021 - 2022, đưa tổng số đảng viên toàn chi bộ lên 24 đảng viên. Số đảng viên mới kết nạp đều có trình độ, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.


Đảng viên mới Hoàng Minh Chuẩn đọc lời tuyên thệ trong Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ thôn Đông

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Bí thư chi bộ thôn Cổng cho biết: “Thực tế chi bộ nông thôn hiện nay để vận động một quần chúng vào đảng là rất khó khăn. Vì điều kiện, các thanh niên trẻ hướng làm kinh tế chứ không tha thiết với các phong trào của địa phương. Qua vấn đề khó khăn như vậy, chi bộ đã phân công các đồng chí cấp ủy, các đồng chí đảng viên phụ trách hộ tuyên truyền vận động những quần chúng năng động, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào vào đảng, đặc biệt quan tâm đến các thanh niên đã  hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đã học xong các trường trở về công tác, lao động tại địa phương, sau này cũng là nguồn để bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ cho các nhiệm kỳ kế tiếp của chi bộ".

Để tạo nguồn kế cận cho Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, kết nạp Đảng bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, không để nhân tố tốt, có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng lại không được xem xét, kết nạp; quyết tâm không lựa chọn kết nạp theo “cảm tính, theo thành tích”. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm tháo gỡ những khó khăn cho những chi bộ có tính chất đặc thù, như nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống, những chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới. Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, từ đó nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới nói riêng cũng như công tác xây dựng Đảng nói chung. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp. Gắn nội dung sinh hoạt với chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho đoàn viên, hội viên. Động viên, tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động xã hội, như: vệ sinh môi trường, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần gắn kết đoàn viên, hội viên với tổ chức nhằm khơi dậy, phát hiện tiềm năng, nhân tố tốt để giới thiệu cho Đảng.

Bằng việc làm sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên mới, trong 02 năm 2021 - 2022, Đảng bộ xã Đào Viên đã chọn cử 16 quần chúng ưu tú tham gia học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó, kết nạp được 15 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch của cả nhiệm kỳ. Trong đó có 04 đảng viên mới khu vực nông thôn, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 396 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 16 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ nông thôn. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới là tiền đề để Đào Viên củng cố xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Qua đánh giá phân loại hàng năm có 96% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy xã Đào Viên Nguyễn Văn Chinh cho biết: Trước hết, Đảng bộ xã sẽ chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, thực hiện tốt hơn nữa công tác tạo nguồn, trong đó, hướng trọng tâm vào thế hệ trẻ, chú trọng rà soát sinh viên tốt nghiệp đại học chưa có việc làm sinh sống tại địa phương, quân nhân xuất ngũ, công nhân làm tại các doanh nghiệp tư nhân không có chi bộ Đảng…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn phát triển đảng viên của tổ chức đảng. Thông qua đó, giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ kết quả, ưu điểm, những khuyết điểm, nguyên nhân. Trên cơ sở đó có những chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên ổn định, chất lượng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

DT